What's new

Search results

  1. nhan200193

    [Chưa chốt đoàn] Everest Base Camp- Kalapathar Summit- Gokyo Lake (17/4/2020 - 5/5/2020) - 19 ngày - Tour chắc chắn khởi hành

    Xin chào các bạn, hiện tại đoàn mình đã chốt được 7 thành viên (tất cả đã book vé máy bay từ VN - Malay - Kathmandu) Lịch trình sẽ bắt đầu từ sáng ngày 17/4/2020, bay sang Malay lúc 11h sáng và kết thúc ở HCM lúc 10h sáng ngày 5/5/2020, tổng hành trình 19 ngày. Chi tiết các bạn liên hệ zalo...
Top