Search results

  1. minabe

    Japan ngày thường ( tả pí lù)

    Đợt vừa rồi có dịp sang Nhật công tác mấy tháng, mình chia sẻ với các bạn một số hình ảnh về đất nước Nhật Bản, những gì bình dị nhất mình trải qua hàng ngày. Khu vực mình ở quanh quanh Nagoya. Tàu điện chỗ mình ở có 4 line chia làm mấy loại ( rapid, semi rapid,...) Đây là 1 ga tàu điện siêu...
Top