Search results

  1. Rin Nhóc

    Thơ ... thẩn

    Thấy trong box mình nhiều chia sẻ và tâm sự về những chuyến đi, nhạc trên mọi nẻo đường, cả văn và ký nữa, thích quá, nhưng hình như chưa ai nói nhiều về thơ thì phải. Hum nay mạo muội lập 1 topic về thơ để chia sẻ cùng mọi người "Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la Và sao không...
Top