What's new

Search results

  1. H

    [Hỏi đáp] Cần chia sẽ lịch trình xuyên việt tối đa 10 ngày

    Mình có kế hoạch đi SaiGon - HaNoi tối đa 10 ngày vào đầu tháng 8 bằng airblade, ai đã từng đi có thể share mình chi tiết lịch trình để tham khảo ko? + Đi 1 xe/2 người or solo với air blade + Thời gian: nghĩ phép tối đa 10 ngày (9 ngày + backup 1 ngày) + Tiền : dự định 500k/người/ngày + Thiết...
Top