What's new

Search results

  1. H

    [Chưa chốt đoàn] CẦN TÌM BẠN NAM ĐI JORDAN VÀ ISRAEL 20.03 ĐẾN 2.4.2020

    Mình đang có nhóm đi Jordan và Israel từ 20.03 đến 2.4.2020. Nhóm mình đã có 10 người, cần tìm thêm 3 bạn nam nữa để đi cùng nhóm. Vui lòng inbox số ĐT 0903637161, gặp Dung để biết thêm chi tiết nếu quan tâm.
Top