Search results

  1. Meo_map_604

    [Chia sẻ] Tour du lịch trải nghiệm ở British Columbia - Canada

    Mọi người ơi mình và 1 nhóm bạn ở Vancouver - Canada đang có kế hoạch tổ chức tour du lịch trải nghiệm (ko phải kiểu ở khách sạn đi nhà hàng ăn tôm hùm và ngồi xe hơi nhé (beer)). Vì còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên bọn mình chủ yếu làm tour trong khu vực bang British Columbia: địa điểm...
Top