Search results

  1. N

    Hà Nội - Manila - Boracay : Giáng Sinh và Nắng vàng.[ từ 22/12-31/12 ]

    Hi mọi người. Vì sai lầm của tạo hóa, tớ đã có kế hoạch đi Phi từ 22/12 đến 31/12. Lịch trình: - 22/12: HN-Manila-Boracay. - 26/12: Boracay-Manila. - 31/12: Manila-HN. Bạn hoặc nào có kế hoạch đi vào khoảng thời gian này thì cho tớ join với. liên hệ: mail/fb: alex.phuong.87@gmail.com đt: 0977...
Top