What's new

Search results

  1. paradox

    [Hỏi đáp] Nhập cảnh Singapore

    Mọi người ơi đã ai nhập cảnh Singapore gần đây chưa nhỉ? Mình muốn hỏi thủ tục chứng minh đã tiêm Covid đầy đủ như thế nào. App PC Covid của mình chưa cập nhật mũi 3 nữa. Ai nhập cảnh gần đây cho mình xin thông tin nhé. Xin cám ơn.
Top