What's new

Search results

  1. ellie_tran

    [Chia sẻ] Phú Yên-Ngày trở về với những trải nghiệm không quên (08/07/2013)

    [1 newbie mới tập tành đi phượt, mong mọi người góp ý nếu có j sai sót ;)] Phú Yên-Thực sự nếu như cách đây 3 năm không tham gia mùa hè xanh tại đây thì có lẽ cái tên địa danh này rất xa lạ và không có gì đọng lại trong tâm trí của tôi. Ngày ấy, đoàn chúng tôi đóng quân tại một xã còn rất...
Top