What's new

Search results

  1. F

    Đi Cuba từ Mỹ, xin visa từ VN hay phải mua thẻ du khách ở Mỹ?

    Bạn nào có kinh nghiệm vụ này cho mình xin ít thông tin nhé, mình đi Cruise từ Miami có ghé qua Havana 1 ngày.
  2. F

    Xin góp ý về cung UK - Schengen 28 ngày.

    Chào các bác, em đang tính đi cả nhà vc và 2 con nhỏ 5t và 9t, theo lô trình sau: (bay đến London, bay về HN từ Paris, bay thẳng) Chặng 1 (10 ngày): HN - London - Manchester - Liverpool ---bay--> Amsterdam ---bay---> Berlin (sang Szczecin, Ba Lan luôn để thăm họ hàng). Chặng 2 (18 ngày): Từ...
Top