What's new

Search results

  1. toilatoila

    Cần giúp đỡ về cách sử dụng máy chụp hình Nikon D300

    Em mới được hưởng gia tài là chiếc Nikon D300. Ống 28-200. Bác nào có kinh nhiệm chỉ em với. 3 ngày nay dọc dọc phá phá mà không chụp được gì hết.
Top