What's new

Search results

  1. S

    Chính sách Visa update

    Cái này em thấy bên "Hoành tráng Châu Âu" có với name là "tin tức lượm lặt" nên mạo muội show thread lên, có gì không phải mong các mod chỉnh sửa giúp em ạ. :D Em là em hãi nhất cái khoản xin Visa, đủ loại đủ kiểu mà chính sách mỗi thời lại thay đổi liên xoành xoạch không biết đâu mà lần X( Như...
Top