What's new

Search results

  1. M

    [Hỏi đáp] Xuyên Việt Hồ Chí Minh - Hà Nội

    Chào các mọi người! Hiện tại mình đang dự định đi xuyên Việt 1 mình bằng xe máy trong tháng 8 này. Mình đã lên kế hoạch chi tiết, nhưng vẫncảm thấy lo lắng do chưa từng đi xuyên Việt lần nào. Nên mình lập topic này để xin ý kiến của mọi người về kế hoạch của mình có còn thiếu xót chổ nào...
Top