What's new

Search results

  1. Totochan

    [Chia sẻ] Cát Bà = Câu cá + tắm tiên.

    :L(K) Em đặt cục gạch ở đây để đội nhà em show hàng lởm với nhau và phè phỡn buôn dưa bán đá, rút kinh nghiệm về việc đi câu cá đêm vừa rồi ở Cát Bà. Các bác ra vào nhớ ném đá để lại cho nhà em xôm tụ.(wait) (Động này xếp sau những động tụ họp để nói về Cát Bà của Kiara, Cường tax, Greenline...
  2. Totochan

    "Oanh tạc" Thắng Lợi - Ngọc Vừng - Cống Tây!

    Có những mơ ước bắt nguồn từ những điều rất giản dị. Có những chuyến đi bắt nguồn từ lời kêu ca thở dài của cô bạn 'phượt' nhà tôi....và chúng tôi lên đường.
Top