What's new

Search results

  1. saokhothe

    Ham chơi bỏ Việc vs. Ham việc bỏ Chơi

    Theo ý em.cứ làm anh xe ôm,lấy cước rẻ thôi.đủ ngày mấy bữa ăn và chi phí cho cái xe.rồi quảng cáo trên phượt này.sẽ có khá nhiều khách thuê đi phượt.vậy là vừa được phuọt lại vừa có công ăn việc làm phải không các bác? Bác nào cần xe ôm đi phượt ới em câu nhể,xe tốt xế khỏe ,kinh nghiệm chạy...
  2. saokhothe

    Điều điên rồ nhất bạn đã từng làm trong đời

    điều điên rồ nhất của tôi là:toàn làm chuyện điên rồ
Top