What's new

Search results

  1. T

    [Cần góp ý] Plan Phượt Châu Âu

    Chào mọi người, Sau một thời gian tìm kiếm thông tin thì em cũng soan được một lịch trình như sau. Nhưng lần đầu tiên đi nước ngoài nên chắc chắn là nhiều điều thiếu sót. Nên rất mong mọi người nhiệt tình phê bình và nhận xét. Thời gian đi: 05 Jan-07 Feb Thời gian rảnh đi du lịch: 2 ngày các...
Top