What's new

Search results

  1. N

    Kinh nghiệm xin visa Schengen - Châu Âu (phần 4)

    Mình cũng có câu hỏi như trên: Ví dụ bây giờ Bamboo có đường bay HN - Prague giá tốt, mình xin đc visa Schengen ở SQ Đức chẳng hạn, sẽ bay đi Prague, rồi đi tàu sang Đức (ví dụ Dresden, rẻ hơn nhiều), thì liệu có được bay không nhỉ? (Vé tàu xuống đến nơi mới mua)
Top