Search results

  1. V

    Pù Luông - Sầm Sơn, ngày trở gió

    Sau khi kết thúc giai đoạn thi đầy căng thẳng, mệt mỏi, tôi và 3 cậu bạn cùng lớp đã quyết định nhanh chóng, xách balo lên đường, bắt đầu cuộc hành trình mà điểm đến chính là khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - Thanh Hóa. Nơi có lẽ đã trở nên quen thuộc với cộng đồng phượt, nhưng lại là lần đầu...
Top