What's new

Search results

  1. sacxanhnhe

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    Chào Phượt Gà, Mình giới thiệu: Tên: Nguyễn Thị Ngọc Thanh Giới tinh: Nữ Sinh: 12/05/1987 Nghề: chưa đi làm chính thức còn đang học Quê quán: Hà Tây Chỗ ở: Q8 _ Tp. Hồ Chí Minh Email: sacxanhnhe@yahoo.com Nick yahoo/skype: sacxanhnhe Biet danh: Số điện thoại: đưa cho trưởng đàn sau Làm: vừa ôm...
Top