What's new

Search results

  1. S

    Phú Yên ngày mưa gió !

    Hai tuần mưa gió giam cầm mấy phượt tử Nha Trang ở nhà ! Bực bội , đi ra , đi vô , chân tay ngứa ngáy , ( à quên ! chân ngứa dữ hơn tay , phượt tử mà :D ) Áp thấp đang hình thành ngoài Trường Sa , kệ , khăn gói quả mướp ( quen miệng nói nhầm , ) khăn gói ba lô lên đường đi Phú Yên chơi ! Sáng...
Top