What's new

Search results

  1. member_9x1990

    Điếu cày + Xe Đạp >>> Fanxipang

    Chap 1: Bắt nguồn cái lý do to hơn mục đích 1 thời gian trước, em ở Thanh Hóa, có đón 2 người bạn từ Nghệ An đi xe máy ra, qua Thanh Hóa, với mục đích là leo Fan. Cũng sướng, cũng ao ước. Nhưng chưa có điều kiện, chỉ biết chia vui cùng 2 người bạn đó. Cả lúc đi và lúc về đều đón họ. Rất GATO với...
Top