Search results

  1. T

    Schengen Visa Circulation (Court sejour circulation visa)

    A Visa Circulation hay còn gọi là ” thị thực lưu trú lưu động ngắn ngày “, Visa này cho phép thời gian lưu trú không quá 90 ngày (trong thời hạn cho phép 180 ngày), với tổng thời hạn không quá 180 ngày mỗi năm. Visa này vẫn là loại C, tuy nhiên phần ghi chú có ghi " Court sejour circulation"...
  2. T

    Tim bạn đi Indonesia 18/11/2012 về 02/12/2012!!!

    Chào các anh chị, Em dự kiến đi Jakarta vào ngày 18/11 nên muốn tìm kiếm người đồng hành cùng ạ. Đây là lần đâu tiên đi Indonesia nên cũng chưa có kinh nghiệm gì ạ. Nếu anh chị nào có kinh nghiệm đi Indonesia bằng airasia rồi chia sẻ kinh nghiệm giúp em với. Thanks in advance!!! Tidalwaves
Top