Search results

  1. P

    [Chưa chốt đoàn] Dạo quanh cảnh sắc mùa thu Đài Loan_ 15 - 25/11/2019

    Chào mọi người, Hiện tại mình có tham khảo lịch trình của nhóm kế hoạch đi Đài Loan mùa thu năm nay nhưng lịch trình của mình có thể đi dài hơn và ngày về lại VN muộn nhất tầm tối ngày 25/11. Kế hoạch mình đi thời gian từ khoảng 15/11 - 25/11/2019 (10 ngày). Vì vậy bạn nào có thể đi thời gian...
Top