Search results

  1. Q

    [Chưa chốt đoàn] (Tháng 8/09) tìm bạn đồng hành châu Âu

    Mình đang làm việc ở Bỉ và cũng đã đi du lịch một số nơi nhưng không có nhiều thời gian. Tháng 8 tới mình nghỉ việc 1 tháng để khám phá châu Âu theo phương châm chậm, tiết kiệm. Bạn nào có hứng thú thì lập nhóm đi chung cho vui nhé.
Top