Search results

  1. T

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Lệ Giang- Shangrila tháng 6 hoặc tháng 7

    Lịch trình Saigon - Côn Minh - Đai Lí - Lệ Giang - Shangrila. Ngày 1: Sài Gòn - Côn Minh - Đại Lí Ngày 2: Đại Li ( Tam Tháp - Sùng Thánh Pháp Tự - Hồ Nhỉ Hải - Thành cổ Đại Lí ) Ngày 3 : Đại Lí - Lệ Giang ( Đại Nghiên Cổ Trấn - Mộc Phủ - Vạn Cổ Lầu ) Ngày 4: Công viên Hắc Long Đàm - Thúc Hà...
  2. T

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Lệ Giang- Shangrila tháng 6 hoặc tháng 7

    Hi ban. Minh cung thich di Con Minh - Dai ly - Le Giang - Ho Lugu - Shangrila. cuoi thang 6 den thang 7 minh ranh. minh co the ket hop di chung kg. minh kg biet tieng trung
Top