Search results

  1. I

    Nhượng lại vé Legoland Theme Park ở Jorho Baru ngày 13/1/2019 + vé 1 chiều đi HN - Sing của VJ lúc 9:35 ngày 11/1

    Mình có 1 vé Legoland Theme Park ở Jorho Baru ngày 13/1/2019 do người nhà ko đi được. Ai có nhu cầu liên hệ mình nhé. Mình mua 760k ở Klook, giờ mình để lại 560k thôi. Mình có thêm 1 vé 1 chiều đi HN - Sing của VJ lúc 9:35 ngày 11/1, mình để lại 1M, ai mua có thể đổi tên và chênh lệch phí...
Top