What's new

Search results

  1. F

    [Hỏi đáp] Kinh nghiệm du lịch tự túc hồng kông !

    Chào các bác. Cuối tháng 3 tới em có kế hoạch đi Hongkong 4 ngày, một mình (đi công việc nhưng theo kiểu tự túc). Nghe bảo sân bay Hongkong rất rộng, vớ vẩn dễ bị lạc, e lại lần đầu ra nước ngoài nên lên đây xin chút kinh nghiệm. Đích đến của e là City Plaza 1 ở chỗ King's Road, HongKong...
Top