What's new

Search results

  1. B

    [Tổng hợp] Rủ rê đạp xe Tây Nguyên (Kontum - Gia Lai - BMT)

    Tình hình là dạo này Tết nhất cũng nhạt nhạt, hết ăn uống tòe mỏ lại cờ bạc thâu đêm, ko thì cũng say túy lúy, năm nay chắc cũng không khác mọi năm mấy, mà kiếm thời gian dài dài đi chơi cũng khó nên Tết năm nay em định đạp xe vào Tây Nguyên đổi gió tí rủ rê các ace có thời gian và mê đạp xe đi...
Top