What's new

Search results

  1. S

    Mình là nữ, tìm bạn cùng đi Lệ Giang - Sharila 14-19/10

    Chào các bạn, mình là nữ ở Đà Nẵng, mình sẽ đi Lệ Giang và Shangrila, Vân Nam Trung Quốc vào ngày 14-19/10. Có bạn nào cùng đi với mình không? Hoặc có bạn naò đi đến đó cùng thời gian thì mình có thể gặp nhau ở đó để có đồng hương nhé.
  2. S

    Tìm bạn cùng đi Lệ Giang - Shangrila 14-19/10

    Sắp tới giữa tháng 10 mình đi Trung Quốc 1 tuần cụ thể là Lệ Giang- Shangrila 1 mình nên muốn tìm bạn đồng hành. Hoặc bạn nào du lịch đến đó khoảng thời gian đó mình có thể gặp nhau ở Lệ Giang cùng trò chuyện cho đỡ buồn.:):)
Top