What's new

Search results

  1. H

    Nepal, Annapurna base Camp, Lumbini: 18.4.2015 - 4.5.2014 (Giỗ tổ vua Hùng)

    Chào các bạn, Mình dự định trekking ABC ở Nepal vào dịp nghỉ lễ Vua Hùng và Quốc tế lao động nam sau (dịp này nghỉ nhiều, nên sẽ nghỉ phép ít hơn). Nên vào đây với hy vọng tìm được bạn đồng hành, rồi lập nhóm (5-6 người) để đi. Lịch trình trekking 7 ngày...
Top