Search results

  1. thanhvinhcao

    [Chia sẻ] Đảo Lý Sơn - chuyến đi tuyệt vời

    Nhóc em gái học lớp 11 của mình vừa thi kết thúc học kỳ 2, còn mình thì vừa kết thúc các môn học chờ chuẩn bị thi. Ngó qua ngó lại cái lịch thi còn tới hơn 1 tháng nữa mới thi, thế là tớ và con em vác balo làm 1 chuyến về vùng biển đảo Lý Sơn tuyệt vời mà bác Bluesky85 có viết bài trên này. Tình...
Top