Search results

  1. H

    Nghệ an - ninh binh

    Hỏng kèo mình kiếm Group đi Nghệ An. Cụ thể mình sáng 23 đi nghệ an hoa hướng dương, tối ngủ lại nghệ an. Sáng 24 về nhà thờ đá ninh bình tối dự noel tại đây. Sáng 25 về Hà Nội. Nhóm hay bạn nào cùng cung joint cho vui. Bể show nên hiện tại có một mình mình. Di chuyển xe cá nhân 5 chỗ ( dư 4 chỗ...
Top