Search results

  1. L

    Các trang web dạy tiếng Trung du lịch online

    Mình thấy là hành trang đi phượt, ngoài vật dụng cá nhân thì nếu được trang bị ngôn ngữ cũng là một lợi thế rất lớn. Diễn đàn đã có box dành cho tiếng Anh, nhưng còn các ngôn ngữ khác? Mình đang nhắm Sichuan đợt này, mà theo kinh nghiệm của các bác trên Phượt, cũng như kinh nghiệm bản thân thì...
Top