Search results

  1. N

    [Chưa chốt đoàn] Tết 2019 này (mùng 3, 4, 5 Âm lịch) cùng qua Campuchia chơi nhé!

    Sai lầm rồi nhé. Tiếng anh bên đó chỉ sử dụng dc ở những tp có du lịch. Chưa nói là cách phát âm tiếng anh của việt nam và cam cũng có khác nhau ở chổ việt nam đọc theo âm mỹ còn cam đọc theo âm tiếng pháp. May mắn lắm bạn mới gặp dc sv có thể nói tốt tiếng anh. Còn đa số vẫn là nói tiếng bồi...
  2. N

    [Chưa chốt đoàn] Tết 2019 này (mùng 3, 4, 5 Âm lịch) cùng qua Campuchia chơi nhé!

    Đi cam mà chỉ biết bắt xe thôi thì làm sao đi dc. Bên đó phải như viet nam đâu thớt.
Top