Search results

  1. Gau Bong

    Thông Tin Nhóm PKM và Hồ Sơ Thành Viên

    Mình mới biết nhóm PKM sắp đi miền tây du xuân, muốn đu theo mà không biết còn nhận thêm người không. Mình đăng kí làm member luôn ha. Tên: Gấu mập Sinh nhật: 26-10-1985 (qua lâu rùi, tiếc quá) Đt: 0907 58 58 83 Nghề nghiệp: developer (shoes) Yahoo: naomi_nguyen313 Skype: nguyenhangthuynga Kế...