Search results

  1. JendaHa

    Lang thang Nha Trang - thích là nhích, sao phải xoắn ^^

    28-7, chưa khám hết Nha Trang thì phá thêm ngày 29 nữa. Tùy hứng :)) Bạn ở Nha Trang - thành phố biển xinh đẹp đến ngây ngất, nhưng có lúc nào bạn chợt nhận ra, chưa bao giờ, hoặc đã lâu rồi chưa tự thưởng cho mình 1 ngày để ngắm, để đắm trong cái ngất ngây cùng nhân loại. 1 chút dở hơi khiến...
  2. JendaHa

    [Hỏi đáp] Du lịch bụi Miền Nam VN 2 tháng

    Em là nữ, sn 90, muốn đi du lịch Miền Nam 2 tháng, e chưa có người quen gì trong Nam cả, muốn các bác tư vấn hộ cho e vài thông tin với tiêu chí: -> Giảm thiểu chi phí đến mức tối đa -> Có thể kiếm tiền nuôi chỗ ở trong vòng 2 tháng -> Có chỗ ở tin tưởng -> Có việc làm riêng ca sáng/ chiều...