What's new

Search results

  1. Bigbird

    Ảnh thể thao

    Hai cái này em chụp trong trận Barce-Espanol Bạn Eto khen em chụp ảnh đẹp nhưng lúc ấy em lại chỉ thích ngắm ku em Messi diễn với cái chân trái thôi ạ. Cái này là sau trận Barce-AC (bán kết) em xuống tận sân chụp, bắt tay bạn Eff với xin hộ thằng bạn chữ ký Kliss. Em thì lại thần tượng bác...
  2. Bigbird

    [Chia sẻ] Tây Ban Nha có gì hay? Barcelona toàn ăn cắp..

    Cái này tớ mở ra cho dân tình nói xấu TBN. Ai có kinh nghiệm gì về TBN và các thành phố của TBN thì vào đây chia sẻ nhé, chủ yếu tớ nói về Barrcelona thội
Top