What's new

Search results

  1. K

    Rủ Người Phượt Ô Tô Cùng Về Quảng Bình Viếng Mộ Đại Tướng.

    Chào cả nhà. Nhà mình đang lên kế hoạch đi quảng bình, đảo yến viếng mộ Bác Giáp, rủ mọi người đi cùng cho vui. Xe 7 chỗ, nhà mình có 2 vk ck và em gái m rùi, nên chỉ tuyển thêm 4 người ak.. Chi tiết : Tuyển thành viên đi quảng bình viếng mộ Bác Giáp... thời gian 3 ngày 25-27/12. Cung đi : -...
  2. K

    Rủ Người Phượt Ô Tô Cùng Về Quảng Bình Viếng Mộ Đại Tướng.

    Chào cả nhà. Nhà mình đang lên kế hoạch đi quảng bình, đảo yến viếng mộ Bác Giáp, rủ mọi người đi cùng cho vui. Xe 7 chỗ, nhà mình có 2 vk ck và em gái m rùi, nên chỉ tuyển thêm 4 người ak.. Chi tiết : Tuyển thành viên đi quảng bình viếng mộ Bác Giáp... thời gian 3 ngày 25-27/12. Cung đi : -...
Top