What's new

Search results

  1. H

    [Hỏi đáp] Đề nghị giúp đỡ: Làm cách nào hủy được booking phòng của Hotwire hay không?

    Đề nghị giúp đỡ: Làm cách nào hủy được booking phòng của Hotwire hay không? Gửi các bác cao thủ, Em hay đặt phòng qua Hotwire cho nó rẻ nhưng hôm qua có một sai sót hết sức tai hại là lẽ ra phải đặt phòng ở Washington từ 17 tới 19 tháng 9 thì em lại confirm là 17 – 19 tháng 10. Chỉ sau 1 cái...
Top