Search results

  1. nguyen90

    [Chưa chốt đoàn] Hongkong : 24/10-28/10

    Chào cả nhà, Mình biết lập topic này hơi muộn nhưng bạn đi cùng mình có kế hoạch khác nên không thể đi cùng Mình tìm bạn đồng hành đi cùng trong khoảng thời gian trên Địa điểm mình dự định đi trong 4 ngày là Đỉnh núi Thái Bình – đỉnh The Peak Đại lộ Ngôi Sao Vườn Nan Lian Đền Man Mo Bảo...