Search results

  1. SetzerNoisette

    [Tổng hợp] Huế - Lăng tẩm và đại nội

    Trước giờ vốn ít đi mấy chỗ đền chùa, lăng mộ, vì thế mỗi lần qua Huế, tôi chỉ đi dạo dọc bờ sông ngắm cảnh, ăn uống là cùng, chưa bao giờ ở lại khám phá. Lần này đến Huế, muốn đi đỉnh Bạch Mã ngắm mây, muốn đi phá Tam Giang để biết phá Tam Giang lãng mạn và buồn bã trong thơ Tô Thùy Yên...
  2. SetzerNoisette

    [Chia sẻ] Một mình ở Phú Quốc

    Khi buồn em hãy về với biển. Chẳng nhớ ai đã bảo mình câu này, là admin của mấy page Nhật ký, nhớ anh khôn nguôi,… hay là của mấy ông nhạc sĩ, nhà thơ, có khi của tiểu thuyết gia hay Conan, hay ông thầy bói nào đó không chừng. Đối với mình thì điều đó cũng chẳng quan trọng cho lắm. Mình vội vã...