What's new

Search results

  1. T

    [Hỏi đáp] giúp mình đường đến hà giang

    tình hình là mình ở sài gòn đã ra hà nội và lên sapa 2 lần rồi,mấy lần đầu chủ yếu đi cho biết đó biết đây và chỉ đi lòng vòng trung tâm,hôm nay mình muốn ra hà nội và lên sapa nữa mình muốn đi sâu vào bản làng của người dân tộc muốn đi chợ của người dân tộc nhưng mình không muốn đi theo...
  2. T

    đi singapore ngày 27/8 về ngày 29/8

    đi singapore ngày 27/9về ngày 29/9 Xin lỗi mọi người mình đi sing vào ngày 27/9 về ngày 29/9 mình ghi nhầm là tháng 8.sing mình đã đi rồi ,nhưng vì lang thang thấy giá vé của jetstar rất rẻ nên cũng muốn đi nữa dù sao cũng rất rẻ. Đi một mình buồn nên muốn rủ mọi người cùng đi cho vui,không...
Top