What's new

Search results

  1. O

    Thông tin Visa Châu Âu (phần 2)

    Theo mình biết thì ĐSQ Hà Lan giờ rất hạn chế cấp visa Schengen, giấy tờ yêu cầu cũng lằng nhằng hơn các nước khác.
Top