What's new

Search results

  1. M

    Hội An siết chặt việc thu phí tham quan

    Dân mạng lại một phen ồn ào, vì đùng một cái ông Hội An ra quân đứng chặn đầu đường đè đầu thu tiền tất cả những ông tây bà đầm, kể cả mấy ông Việt Nam cũng không thoát mỗi người 80 hay 120 ngàn tùy theo chủng tộc. Đi tham quan du lịch phải trả phí là chuyện bình thường. Chuyện là trước đây ông...
Top