Search results

  1. M

    Hành Hương Nepal - Ấn Độ

    Mình dự định trong tháng 10 2014 đi Nepal và Ấn Độ khoảng 10 đến 12 ngày. Đi theo con đường từ lúc Đức Phật Đản sanh đến khi thành Đạo. Từ Sài Gòn đi kathmandu, về từ kakuta. A e nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình nha A e nào thấy đi chung được thì lên kế hoạch đi chung. Mình ở tỉnh kg rành...