What's new

Search results

  1. An Cartoon

    [Hỏi đáp] Hành trình khám phá bản thân và trải nghiệm cuộc sống

    Em muốn oánh dấu cái tuổi 25 bằng một cuộc hành trình trải nghiệm và tăng nhận thức bản thân. Vì vậy, em có kế hoạch làm 1 chuyến đi kéo dài 20 ngày đến các tỉnh Tây Nguyên (Daklak, Đà lạt, Pleiku), muốn được ăn bờ ở bụi, sống với người dân nơi mình đến, làm những việc mà trước nay mình chưa...
Top