What's new

Search results

  1. C

    [Hỏi đáp] hỏi về ngủ lều và nấu ăn tại cúc phương

    Có ai đã đi cúc phương cho nình hỏi. Mình muốn dụng lều ngủ ở chỗ cây chò ngàn năm có được không và mình mang bếp ga du lịch nấu ăn có được không? Còn trường hợp không cho mang bếp ga thì nấu ăn như thế nào? Bạn nào biết cho mình xin thông tin. Thanks. 18 tháng 9 mình đi rồi nên cần biết sớm.
Top