What's new

Search results

  1. T

    Maldives - tết Tây 2014

    Khách sạn này của bạn tính ra cũng chả rẻ vì chi phí di chuyển từ Male ra đảo cũng rất đắt. Khách sạn ở mức lodge thì giá như thế là quá chát. Hơn nữa đảo này có dân ở nên ko thể đảm bảo về môi trường và ko có đặc trưng của Maldives (đảo chỉ dành riêng cho resort), giống như Phuket hay Boracay...
Top