What's new

Search results

  1. T

    [Hỏi đáp] [Rủ rê] Phượt ven biển Phan Thiết - Sài Gòn tết âm lịch

    Tình hình là mình dự tính đi phượt ven biển từ Phan Thiết về Sài Gòn. Trước tết thì lo dọn dẹp nhà cửa ăn tết, ăn tết đến mùng 4 hoặc mùng 5 tết là đi. Đi trong 4 ngày cho thư thả, lộ trình như sau: - Ngày 1: Đi tàu lửa từ Sài Gòn ra Phan Thiết, gửi xe theo tàu. + Nếu tàu sáng 7 giờ thì ra...
Top