What's new

Search results

  1. L2T

    [Cung TM] Chiếm chiến hạm đá (Cù Lao Câu)-đón gió lớn trên hải đăng Mũi Dinh (21-23/3/2014)

    Re: Chiếm chiến hạm đá (Cù Lao Câu)-đón gió lớn trên hải đăng Mũi Dinh (21-23/3/2014) Mình cũng có plan đi CLC từ 21-23/03 này. Ko biết có duyên gặp các bạn ko nhỉ ? Có thể cho mình xin email của bạn để hỏi thăm vài thông tin được không? Cảm ơn bạn.
Top